Dokument

Stadgar
Styrelsen beslutade den 3 juni 2015, att göra en översyn av stadgarna och styrelsens förslag antogs av årsmötet och bekräftades av höstmötet 2016.

Stadgar antagna 2016 (pdf-fil)

Verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2015
Årsmötesprotokoll 2014
Årsmötesprotokoll 2013
Årsmötesprotokoll 2012