Kontakt

Kontaktinformtion till föreningen Skapande Broderi Stockholm samt kursanmälan

Föreningen Skapande Broderi Stockholm
info@skapandebroderi.se

Kursanmälan 
ABF:s kansli,  08 453 41 00 på ABF:s hemsida, http://www.abfstockholm.se.
(Ange om du är medlem vid anmälan.)

Styrelsens ordförande
Ingela Gréau ordf@skapandebroderi.se

Vice ordförande, skribent på hemsidan
Eva Rosander

Medlemsfrågor, webmaster samt kurser
Ulla-Britt Önnestam ekonomi@skapandebroderi.se

Sekreterare, informationsmaterial
Eva Sylwander sekreterare@skapandebroderi.se

Kassör, Anja Rönnmark

Kontakt med företag som ger oss rabatter, div anmälningar mm. Ortrud Kasche

Styrelsens kontaktperson med resegruppen Olenka Lahovary Eriksson

Arbetsgrupper
Studieresor: Karin Ager och Helene Polite

Revisor och revisorssuppleant
Britt-Marie Lövgren revisor@skapandebroderi.se
Heli Saarne

Valberedning
Christina Wallskog, sammankallande
Pia Edgren

Du kan också kontakta föreningen via formuläret nedan.

Namn *

Din epost *

Ämne

Ditt meddelande / din fråga