Kurser

Skapande Broderi anordnar 2-4 kurser per termin i samarbete med ABF. Medlemmar i föreningen Skapande broderi Stockholm har i regel 200 kr rabatt på kursavgiften.

Samarbetet med ABF är utformat så att en kursansvarig från föreningen föreslår kursinnehåll och kursledare. ABF svarar för allt praktiskt såsom att ta emot anmälningar, skicka ut kallelser, kursekonomi samt lokal. Kurserna är öppna för alla och vi får möjlighet att sprida information om föreningen via kurserna.

Kurserna äger rum i ABF:huset på Sveavägen 41 i Stockholm om inget annat anges i kursbeskrivningen. Du kan anmäla dig till kurs på http://www.abfstockholm.se eller per telefon 08-453 41 80.

Ange i anmälan om du är medlem i Skapande Broderi Stockholm. Kursanmälan är bindande.

Här finns kursprogrammet 2016

Läs allt som har skrivits om kurser HÄR.