Broderiträffar

Föreningen har under flera år samarbetat med museer och hållit öppna broderiträffar i museets lokaler varje vecka. Museet är en fin inspirationskälla och vi får tillgång till intressanta motivkretsar. Samarbetet utmynnar i regel i en utställning. Hitintills har vi samarbetet med Stockholms stadsmuseum, Etnografiska museet, Stockholms läns museum och Medeltidsmuseet. Under hösten 2016 samarbetar vi med Östasiatiska museet.

Vi erbjuder öppna broderiträffar varje tisdagseftermiddag. Vi syr, inspirerar varandra, pratar och fikar. Ibland hålls en workshop i anslutning till träffarnas tema. Vi hjälper dig som inte har broderat tidigare att komma igång!

Denna termin håller vi till i Östasiatiska museet vilket innebär att vi finns mitt i museet och har ständigt tillgång till museets miljö och utställning som inspirationkälla.

Fritt inträde, ingen förhandsanmälan.

Alla är VÄLKOMNA!

Vill du veta mer kontakta:
Ingela Gréau, ordf@skapandebroderi.se, 0737024944

Plats: Hantverksrummet, Östasiatiska museet
Tid: Tisdagar kl 16-19 med start den 6 september. Den 30 augusti ges en introduktion med visning av museet kl 14 och 18. Förhandsanmälan till visningen.
Arrangörer: Föreningen skapande broderi Stockholm i samverkan med Östasiatiska museet.

Så här hittar du till museet ->