Broderiträffar

Föreningen har under flera år samarbetat med museer och hållit öppna broderiträffar i museets lokaler varje vecka. Museet är en fin inspirationskälla och vi får tillgång till intressanta motivkretsar. Samarbetet utmynnar i regel i en utställning. Hitintills har vi samarbetet med Stockholms stadsmuseum, Etnografiska museet, Stockholms läns museum, Medeltidsmuseet. Östasiatiska museet och Sjöhistoriska museet.

Under 2018 samarbetar vi med Postmuseum. Där kommer vi att göra två utställningar av våra verk, frimärksutställning i maj och Postal Art under senhösten. Postal Art visas hela 2019. Under 2019 samarbetar vi med Historiska muséet.

Vi erbjuder öppna broderiträffar varje vecka och broderar på ett tema som anknyter till museet. Vi inspirerar varandra, pratar och fikar.

Ibland hålls en workshop i anslutning till träffarna. Vi hjälper dig som inte har broderat tidigare att komma igång!

Alla är VÄLKOMNA!

Vill du veta mer kontakta:
Ingela Gréau, ordf@skapandebroderi.se, 0737024944