Utställningar

Föreningen har haft flera uppmärksammade utställningar i samarbete med stadens museer.

Vi har haft utställningar på följande museer:
Stockholms Stadsmuseum
Etnografiska muséet
Medeltidsmuséet
Östasiatiska muséet
Sjöhistoriska muséet
Under 201/19 kommer vi att ställa ut vid två tillfällen på Postmuséum.

Föreningens första utställning hölls på kulturföreningen Lyktan i Skogås. Vi har också medverkat i en utställning tillsammans med en finsk hantverksgrupp i Åbo.

Allt som hitintills skrivits på vår blogg om utställningar finns HÄR ->