Broderiträffar

Föreningen har under flera år samarbetat med museer och hållit öppna broderiträffar i museets lokaler varje vecka. Museet är en fin inspirationskälla och vi får tillgång till intressanta motivkretsar. Samarbetet utmynnar i regel i en utställning. Hitintills har vi samarbetet med Stockholms stadsmuseum, Etnografiska museet, Stockholms läns museum, Medeltidsmuseet. Östasiatiska museet, Sjöhistoriska museet, Postmuseum och Historiska museet.

Under 2020 samarbetar vi med Tekniska museet.

Vi erbjuder öppna broderiträffar varje vecka och broderar på ett tema som anknyter till museet. Vi inspireras och lär av varandra, pratar och fikar.

Ibland hålls en workshop i anslutning till träffarna. Vi hjälper dig som inte har broderat tidigare att komma igång!

Alla är VÄLKOMNA!