Dokument

Stadgar
Styrelsen beslutade den 3 juni 2015, att göra en översyn av stadgarna och styrelsens förslag antogs av årsmötet och bekräftades av höstmötet 2016.

Stadgar antagna 2016 (pdf-fil)