Dokument

Stadgar
Styrelsen beslutade den 3 juni 2015, att göra en översyn av stadgarna och styrelsens förslag antogs av årsmötet och bekräftades av höstmötet 2016.

Vid årsmötet den 19 mars 2022 beslutades om några ändringar i stadgarna avseende medlemsskap, arbetsutskott och föreningens ev tillgångar om föreningen upplöses. Dessa ändringar ska bekräftas vid nästa medlemsmöte som planeras till oktober 2022 och gäller först därefter.

Stadgar antagna 2016 (pdf-fil)

(Uppdaterat den 27 mars 2022)