Presentation

Skapande Broderi Stockholm grundades år 2012 och är en politiskt och religiöst obunden förening som verkar ideellt och vill vara ett forum för fritt broderi i Stockholmsområdet.

Föreningen vill:
• Skapa intresse för det egna hantverket och kreativiteten

• Ge en motvikt till vardagens stress genom broderiets välgörande och meditativa aspekter.

• Utveckla och inspirera till det fria skapandet av textila traditioner.

• Bidra till att arrangera utställningar tillsammans med muséer, bibliotek och bildningsorganisationer.

Verksamhet

Broderiträffar, där allmänheten har möjlighet att delta, sker varje vecka.

• Föreningen anordnar varje termin flera kurser i samarbete med ABF, både för nybörjare och avancerade deltagare, i samverkan.

• Föreläsningar och studiebesök arrangeras varje år.

Framtidsplaner/ mål

• Föreningen vill inspirera till nya uttryck och användningsområden för broderi och bli en röst i samhället.

• Vill verka för att broderi erkänns som konst och hantverk.

• Ordna utställningar för att sprida kunskap om broderi som konstform, vilket motiverar och inspirerar såväl deltagare som besökare.

• Söka kontakt och samarbete med brodöser i andra länder för gemensamma utställningar och utbytesresor.