Personuppgiftspolicy

Föreningen Skapande Broderi Stockholm omfattas av EU-direktivet om personuppgifter som trädde i kraft den 25 maj 2018. Med anledning av detta har föreningen beslutat om en personuppgiftspolicy. Den skiljer sig inte särskilt mycket från vår tidigare hantering av personuppgifter, men genom att teckna ner en policy blir det tydligare för alla hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vad registreras?
Endast sådana personuppgifter som är nödvändig för att föreningen Skapande Broderi Stockholm ska kunna bedriva sin verksamhet registreras.

Vi registrerar medlemsnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt datum för inbetald medlemsavgift.

För den som deltar i utställningar registreras namn i anslutning till data om verket dvs verkets titel, en kort beskrivning samt en bild av själva verket.

För förtroendevalda i föreningen publiceras en personlig presentation med namn och en presentationstext, som den förtroendevalda själv skriver, på föreningens hemsida. På webben och i tryckt informationsmaterial finns även kontaktuppgifter, namn, uppdrag, telefon och mailadress, så att medlemmar och allmänheten kan kontakta de förtroendevalda.

Uppgifter som är känsliga, t ex vad avser hälsa, religion mm kommer inte att registreras, inte heller omdömen om någon person. Den som inte kan lämna personuppgifter exempelvis pga skyddad identitet kan ändå vara medlem. Föreningens ordförande och personen i fråga hittar då en lösning som passar båda parter.

Hur används uppgifterna?
Personuppgifterna används för att sköta medlemsadministration, skicka ut medlemsnyheter och kallelser till medlemsmöten samt genomföra och marknadsföra föreningens aktiviteter.
Personuppgifter behandlas i ett medlemsregister i exelformat, kontaktuppgifter och presentationer på hemsidan och i ett bildgalleri. Dessutom upprättas deltagarlistor till vissa aktiviteter. I bildgalleriet visas enbart sådana bilder medlemmen själv skickat in och/eller på annat sätt medgivit för publicering samt bilder på broderier från våra broderiutställningar.
Vi kommer inte att lämna ut uppgifter till tredje part utom till samarbetsorganisationer då det är nödvändigt för att bedriva verksamheten, t ex i samband med gemensamma projekt såsom utställningar, kurser, vid tryck och framtagande av medlemskort, för passagerarlistor vid ev resor etc. Vid all hantering av personuppgifter iakttas säkerhet och sekretess.

När du inte längre är medlem
Senast ett år efter att ett medlemskap upphört raderas personuppgifterna. Skapande Broderi Stockholm kommer då endast att fortsätta lagra sådant som krävs enligt lag. Om medlemmen själv lämnat in bilder till föreningens bildgalleri eller har deltagit i någon av föreningens utställningar kommer dessa bilder att ligga kvar om inte den före detta medlemmen aktivt ber oss ta bort dem.

Insyn, rättelser mm
Medlemmen har rätt till insyn i hur personuppgifter behandlas. En begära om insyn skickas till föreningens officiella e-postadress, info@skapandebroderi.se eller skriftligt till föreningens styrelse. Man kan begära att felaktiga personuppgifter ändras, överflödig behandling begränsas och ogrundad behandling raderas. Man kan också begära att uppgifterna raderas helt, men det innebär också att man inte längre kan vara medlem i föreningen.
Medlemmen godkänner databehandlingspolicyn i samband med att medlemsavgiften betalas.

Policy fastställd av Styrelsen för Föreningen Skapande Broderi Stockholm den 24 maj 2018