Kontakt

Kontaktinformtion till föreningen Skapande Broderi Stockholm 

Föreningen Skapande Broderi Stockholm
info@skapandebroderi.se

Medlemsfrågor
medlem@skapandebroderi.se

Styrelsens ordförande
Ullabrit Wirtberg, ordf@skapandebroderi.se

Vice ordförande
Magdalena Odemark, viceordf@skapandebroderi.se

Sekreterare
Pia Edgren

Kassör
Ylva Ternby

Övrig ledamot
Monika Aldehag

Suppleanter
Anne Leijonmarck och Britt Besell

Revisor och revisorssuppleant
Ann Wallén
Christina Wallskog

Valberedning
Carina Rosén
Karin Melén