Kontakt

Kontaktinformtion till föreningen Skapande Broderi Stockholm 

Föreningen Skapande Broderi Stockholm
info@skapandebroderi.se

Medlemsfrågor
medlem@skapandebroderi.se

Styrelsens ordförande
Eva Rosander

Vice ordförande
Ulla-Britt Önnestam

Sekreterare
Pia Edgren

Kassör
Ylva Ternby

Övrig ledamot
Monika Aldehag

Suppleanter
Anne Leijonmarck och Birgitta Norbäck

Revisor och revisorssuppleant
Ann Wallén
Christina Wallskog

Valberedning
Lena Möre, sammankallande
Carina Rosén