Broderiträffar

Föreningen har under flera år samarbetat med muséer  och hållit öppna broderiträffar i muséets lokaler varje vecka. Muséets samlingar och utställningar är en fin inspirationskälla och vi får tillgång till intressanta motivkretsar. Samarbetet utmynnar i regel i en utställning. Under rubriken UTSTÄLLNINGAR i menyraden ovan ser du en lista över samarbeten som mynnat ut i utställningar. 

Vår ambition är att erbjuda öppna broderiträffar varje vecka där vi broderar på ett tema som anknyter till samarbetspartnern. Vi broderar, inspireras och lär av varandra, vi knyter nya kontakter, pratar och fikar. Kontakten med varandra stöder fantasi och kreativa processer. Våra samarbetspartner erbjuder inspiration och nya motivkretsar för våra broderier.

Ibland hålls en workshop i anslutning till träffarna där medlemmar exempelvis visar någon intressant broderiteknik.

Aktuella muséesamarbeten 2022 är Etnografiska muséet och framåt hösten Strindbergsmuseet.

Aktuella utställningar under 2022. Vi visar årets temabroderier på Etnografiska muséet samt två utställningar med anledning av föreningens 10-årsjubileum på Navka konsthall och Skogås konsthall.

Alla är VÄLKOMNA!

(Sidan uppdaterad 22-03-21)