Broderiträffar

Föreningen har under flera år samarbetat med muséer  och hållit öppna broderiträffar i muséets lokaler varje vecka. Muséets samlingar och utställningar är en fin inspirationskälla och vi får tillgång till intressanta motivkretsar. Samarbetet utmynnar i regel i en utställning. Under rubriken UTSTÄLLNINGAR i menyraden ovan ser du en lista över samarbeten som mynnat ut i utställningar. 

Under 2020 samarbetade vi med Tekniska museet.På grund av pandemin pausades arbetet med Tekniska museet men det återupptogs hösten 2021.

Under pandemiåret kunde vi inte heller påbörja broderiträffar på Dansmuséet vilka var planerade till år 2021, i samband med 100-års firandet av Svenska baretten i Paris. Muséet ordnade några visningar anpassade till smittoläget och vi arbetade hemma med två broderiuppgifter. Detta visas på en utställning som öppnar i november 2021.

Vår ambition är att erbjuda öppna broderiträffar varje vecka där vi broderar på ett tema som anknyter till samarbetspartnern. Vi inspireras och lär av varandra, vi knyter nya kontakter, pratar, fikar. Kontakten med varandra stöder fantasi och kreativa processer. Våra samarbetspartner erbjuder nya motivkretsar för våra broderier.

Ibland hålls en workshop i anslutning till träffarna där medlemmar exempelvis visar någon intressant broderiteknik.

Vi hjälper dig som inte har broderat tidigare att komma igång!

Alla är VÄLKOMNA!

(Posten uppdaterad 21-11-02)