Möteshandlingar inför årsmötet den 17 mars 2024

 

Klicka på länkarna för att komma till möteshandlingarna:

Förslag till dagordning 2024 ->

Verksamhetsberättelse 2023 ->

Bokslut 2023 ->

Revisionsberättels 2023 ->

Motioner från Ingela Gréau och styrelsens yttrande ->

Alla medlemmar hälsas välkomna till mötet!

Kallelse har skickat ut i mail till dem som betalat medlemsavgiften den 15 februari. Om du inte fått mail kontakta oss via info@skapandebroderi.se
Kontrollera gärna först om mailet hamnat i skräpposten.

Avprickning mot medlemslistan kommer att ske. Det betyder att även den som ännu inte hunnit få medlemskort är välkommen.