2017 Den blå tråden

Utställningen "Den blå tråden" med 48 verk visades på Sjöhistoriska museet 12 november 2017 - 11 februari 2018 - ett samarbete mellan föreningen Skapande Broderi Stockholm och Sjöhistoriska museet kring museets utställning "Resenärerna" som handlar om Svenska Ostindiska kompaniet. Föreningsmedlemmar träffades varje tisdag under 8 månader för att arbeta med broderierna som sedan blev en utställning. Broderiträffarna var öppna så att museets besökare kunde ta del av vårt arbete under resans gång.
De flesta foton av Ingela Gréau, några av Ulla-Britt Önnestam och Helene Forsberg.