Lucka 24: Cirkeln är sluten

Detalj ur verket “Mota tristessen””.en mörker och ljusbild av Eva Douhan Lundkvist, på en botten tovad av ull och silke, broderade förstygn i fria rörelser och former.

Vi började med förstygn och vi slutar med förstygn däremellan 22 stygn med flera varianter. Vi hoppas alla hittat något nytt och intressant och samtidigt lärt sig hitta till bra källor på nätet. Visst innebär Skapande Broderi att använda det man kan på ett kreativt sätt och att stegvis utvidga sin kunskap. I dagens lucka vill vi säga att man behöver inte alls behärska hundratals stygn utan man kommer långt med de enklaste. Med förstygn kommer man långt.

Nu önskar vi medlemmar och vänner en riktigt GOD JUL!

(I morgon presenteras de som bidragit till kalendern
samt källor på nätet och i böcker)