Möteshandlingar inför årsmötet den 19 mars 2022

Klicka på länkarna för att komma till möteshandlingarna:

Förslag till Dagordning->

Verksamhetsberättelse 2019->
Verksamhetsberättelse 2020-2021->

Ekonomisk berättelse->

Revisionsberättelse -> Presenteras på mötet

Valberedningens förslag till styrelse ->

Förslag till stadgeändringar->

Motion från Elisabeth Lundquist->
Styrelsens yttrande och förslag till beslut presenteras på mötet

Övriga frågor – om kurser->

Alla medlemmar hälsas välkomna till mötet.
Kallelse har skickat ut i mail till dem som betalat medlemsavgiften den 28 februari. Om du inte fått mail kontakta oss via info@skapandebroderi.se
Kontrollera gärna först om mailet hamnat i skräpposten.

Avprickning mot medlemslistan kommer att ske. Det betyder att även den som ännu inte hunnit få medlemskort är välkommen.