För medlemmar om personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling 
för medlemmar i Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm behandlar personuppgifter och från och med den 25 maj 2018 gäller ett nytt EU-direktiv som också omfattar föreningen. Föreningen måste ha en uttalad policy för registrering av personuppgifter, en sådan antogs av föreningens styrelse den 24 maj 2018. Du har rätt till information om denna och måste godkänna den. Efter den 1 oktober 2018 anses du ha godkänt policyn när du betalat in medlemsavgiften. Dessförinnan meddelas nuvarande medlemmar via hemsidan.
Om du har några frågor kan du alltid komma i kontakt med föreningen på info@skapandebroderi.se. Meddela föreningens styrelse om du inte vill godkänna policyn.

Vilka uppgifter avses?
De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt datum för inbetald medlemsavgift. För den som deltar i våra utställningar registreras ditt namn tillsammans med data om verket, såsom titel, kort beskrivning och en bild av själva verket.
Personuppgifter som är känsliga, exempelvis sådant som gäller hälsa, religion mm kommer inte att registreras.
Om du av någon anledning inte kan lämna personuppgifter exempelvis pga att du har skyddad identitet kan du ändå vara medlem i föreningen. Samtala då med föreningens ordförande så att ni tillsammans kan komma överens om hur det ska lösas.

Vad används uppgifterna till?
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att sköta medlemsadministrationen, skicka ut kallelser till medlemsmöten och medlemsnyheter samt genomförande och marknadsföring av föreningens aktiviteter.

Hur hanteras uppgifterna?
Dina personuppgifter kommer att behandlas i ett digitalt medlemsregister samt i ett bildgalleri på föreningens hemsida. I bildgalleriet visas enbart sådana bilder medlemmen själv skickat in och/eller på annat sätt medgivit för publicering samt bilder på broderier från våra broderiutställningar.
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till samarbetsorganisationer endast då det är nödvändigt för att bedriva verksamheten t ex i samband med gemensamma projekt såsom utställningar tillsammans med stadens museer, kurser, tryck och framtagande av medlemskort, deltagarlistor till vissa aktiviteter, passagerarlistor vid ev resor etc. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Om/när du inte längre är medlem
Skapande Broderi Stockholm behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Skapande Broderi Stockholm kommer då endast att fortsätta lagra dem om någon sådan skyldighet följer av lag. Det innebär att om du gör uppehåll i ditt medlemsskap och sedan vill komma tillbaka till föreningen betraktas du som en ny medlem. Vi kan inte använda ditt gamla medlemsnummer för att hitta data om dig och vi kan inte längre se vilka år du tidigare varit medlem.
Om du däremot har bilder i föreningens bildgalleri eller deltagit i någon av våra utställningar som publicerats på nätet kommer dessa bilder att ligga kvar om du inte aktivt ber oss ta bort dem.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad.
En sådan begäran skickas till info@skapandebroderi.se eller skriftligt till föreningens styrelse. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Vi hoppas dock att du i första hand vänder dig till oss för att reda ut ev problem.
Genom att betala medlemsavgiften godkänner du föreningens sätt att behandla personuppgifter.

Styrelsen för Skapande Broderi Stockholm

Dela denna post:
Facebooktwittermail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *