Snart är det medlemsmöte

Nu har kallelsen till höstens verksamhetsmöte skickats ut med mail till medlemmarna. Du vet väl att man kan lämna in förslag till mötet. Detta ska ske skriftligt och vara styrelsen tillhanda senast den 8 oktober. Kallelsen publiceras även här på hemsidan.

Datum: Lördagen den 20 oktober 2018
Tid: kl. 12:30 – 16
Adress: Brantingrummet, plan 1, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm T-bana: Hötorget eller Rådmansgatan

Program
Föreläsning: Pia Sjöstrand – om Broderiutmaningar och Mysteriebroderi på Facebook med en liten broderiövning. För Pias broderiövning behöver vi ta med ett tyg ca 15X15 cm, några tunna trådar i 2-3 färger, typ moulinégarn samt lämplig nål och en liten trådsax.

Medlemsmöte: Fastställande av budget och verksamhetsplan.

Motioner: Du kan lämna förslag till mötet. Detta görs skriftligt, gärna med mail till info@skapansebroderi.se senast den 8 oktober.

Lotteri: Vill någon skänka en broderirelaterad vinst till vårt lotteri? Kontakta någon i styrelsen. Ta med 20 kr i kontanter till lotteriet. Vi kan inte ta kort.

Övrigt: Mingel och visning av egna broderier. Du som deltagit i någon broderiutmaning på Facebook ta gärna med något broderi från utmaningen.

Förslag till dagordning för medlemsmötet
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare, två justerare tillika rösträknare)
3. Fastställande av röstlängd
4. Verksamhetsmötets behöriga utlysande
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive medlemsavgift
7. Styrelsens övriga förslag
8. Förslag från medlemmar och styrelsens beredning och förslag till beslut.
9. Övriga frågor att hänskjuta till styrelsen
10. Mötet avslutas

Dela denna post:
Facebooktwittermail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *