Möteshandlingar inför årsmötet den 11 mars 2023

Klicka på länkarna för att komma till möteshandlingarna:

Förslag till dagordning 2023 ->

Verksamhetsberättelse 2022 ->

Bokslut 2022 ->

Revisionsberättelse 2022 ->

Valberedningens förslag till styrelse för 2023 ->

Förslag till Stadgeändringar ->

Alla medlemmar hälsas välkomna till mötet!

Kallelse har skickat ut i mail till dem som betalat medlemsavgiften den 28 februari. Om du inte fått mail kontakta oss via info@skapandebroderi.se
Kontrollera gärna först om mailet hamnat i skräpposten.

Avprickning mot medlemslistan kommer att ske. Det betyder att även den som ännu inte hunnit få medlemskort är välkommen.