Möteshandlingar inför verksamhetsmöte 22 oktober 2022

Klicka på länkarna för att komma till möteshandlingarna:

Budgetförslag 2023 ->

Verksamhetsplan för 2023-> 

Loggatävlingen:
Punkt 8: Styrelsen har fått in 9 förslag och valde ut 3 att presentera för medlemsmötet. Vi bad också om expertutlåtande från två medlemmar som arbetat som Art Director, vilket resulterade i en motion från dem. De bad både styrelse och medlemmar ta hänsyn deras synpunkter vilket vi gör genom diskutera frågan på mötet i samband med tävlingens avgörande. De 3 förslagen styrelsen valde att presentera visas på mötet.

Punkt 9: Motion från Renée Milestad och Ann Ljunghorn
Angående tävlingen om en ny logga till föreningen så vill vi yrka på att den befintliga loggan fungerar alldeles utmärkt för ändamålet. Fördelen är att den har ett rakt lättläst typsnitt som fungerar att lägga positiv eller negativt i en bild som går att byta ut. Exempelvis bild på våra broderiet vilket förstärker identiteten.
Dessutom kan man enkelt göra den lite fetare respektive magrare utan att den tappar sin form.
Vi vill att årsmötet och styrelsen beaktar detta förslag.
Undertecknat
Renée Hamrén Milestad
Ann Ljunghorn

Styrelsens yttrande. Vi bifaller motionen genom att låta medlemsmötet diskutera och ta ställning. Styrelsen vill emellertid inte avblåsa tävlingen.

Stadgefrågan:
Styrelsens föreslår: bordläggning
Förslaget antogs inte i sin helhet under årsmötet i mars vilket innebär att det måste behandlas ytterligare. P g a den stora arbetsbelastningen under jubileumsåret har styrelsen prioriterat utställningarna och lagt vissa administrativa frågor åt sidan. Styrelsen önskar göra en förnyad genomgång av stadgeförslaget till nästa årsmöte.

Alla medlemmar hälsas välkomna till mötet.
Kallelse har skickat ut i mail till dem som betalat medlemsavgiften. Om du inte fått mail kontakta oss via info@skapandebroderi.se
Kontrollera gärna först om mailet hamnat i skräpposten.

Avprickning mot medlemslistan kommer att ske. Det betyder att även nya medlemmar som ännu inte hunnit få medlemskort är välkomna.

Styrelsen för
Sskapande Broderi Stockholm