AKTUELLT I FÖRENINGEN

Nästa broderiträff den 22 maj på Historiska museet
Var annan onsdag på Historiska museet kl 17:00 – 19:45
Var annan onsdag på Postmuseum kl 16 – 19
Aktuellt tema: Spår av medeltida liv
Läs om utställningen Medeltida liv HÄR->

Den 13 maj öppnar anmälan till höstens kurser på ABF:s hemsida. 

Den 22 maj utställningen Medeltida Bottensömmar
öppnar kl 16:00 på Historiska museet, därefter broderiträff.

Utställningen Postal Art
Utställningstiden förlängd. Visas året ut på Postmuseum.

Logga-tävling
OBS! Tävlingstiden förlängd till hösten
Läs allt om tävlingen HÄR->


Vi visar nedan några av de rutor på 10x10 cm som föreningens medlemmar broderat med medeltida bottensömmar. Alla rutor kommer att visas på Historiska museet i den 22 maj - 31 augusti.
Elisabet Antila
Monika Aldehag
Karin Ager
Gunilla Bauer