Nya tag med loggatävlingen!

Nu fortsätter vi tävlingen om en logotype för föreningen. En logotype är ett märke som ska skapa igenkänning och sammanhållning. Den kommer att användas på föreningens hemsida, i sociala medier, på utställningar och i trycksaker.

Eftersom pandemin satte stopp för både styrelse-, års-  och medlemsmöten under nästan två år blev det inte heller någon möjlighet utse en vinnande logotype för föreningen, eftersom vi valt att välja logotype genom omröstning bland medlemmarna. Det har gått lång tid och vi har både tappat och fått nya medlemmar. Därför vill vi ge alla en ny chans att delta i tävlingen. Du som sedan tidigare skickat in ett förslag är fortfarande med i leken.

Föreningen består av nära hundra kreativa personer så vi hoppas på att få in många förslag! Lycka till!

Det här är förutsättningarna:
Måste hela namnet Skapande Broderi Stockholm vara med i logotypen? Det är inte nödvändigt, det kan också vara en bild, illustration eller förkortning.
I färg eller svart-vit? Det bestämmer du själv. Om du gör den i färg kan det vara bra att tänka på att den ska vara tydlig även när den visas i svart-vitt tryck. Ditt tävlingsbidrag kan vara ritat, skrivet, broderat eller fotograferat.
Stor eller liten? Logotypen ska vara lätt att uppfatta i både stort och litet format. Tänk dig hur den kommer att se ut på en facebooksida som läses i en telefon, och hur den kommer att se ut på en utställningsskärm. Logotypen ska fungera bra i båda situationerna.
Hur ska jag lämna mitt förslag? Tävlingen är anonym, gör så här; skriv ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer på en lapp och lägg den i ett omärkt kuvert och klistra igen det. Lägg det kuvertet tillsammans med ditt tävlingsbidrag i ett större omärkt kuvert.
Ditt bidrag lämnar du personligen till någon i styrelsen vid en ordinarie broderiträff. Du kan lämna det när du vill men sista tillfället är vid den ordinarie broderiträffen Etnografiska museet tisdag den 20 september 2022.
Vad händer sen? Styrelsen väljer ut tre av de inkomna logotypeförslagen. Kriterierna vid urvalet är att de bäst ska spegla föreningens verksamhet och vara de som bäst fungerar i våra sociala kanaler samt på utställningar. Vid höstmötet 2022 visas de tre utvalda förslagen och de närvarande medlemmarna röstar fram vinnaren. Det förslutna kuvertet som avslöjar vinnarens namn öppnas inte förrän det vinnande bidraget valts. Vinnaren belönas med en prissumma på 500 kronor.

Har du några frågor hör av dig till eva@skapandebroderi.se        LYCKA TILL!

Dela denna post:
Facebooktwittermail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *