Årsmöte i föreningen 2016

Den 5 mars hölls årsmöte i föreningen Skapande Broderi Stockholm med föreläsning, val, nya stadgar, visning av medlemmars broderier och avtackning.

Vi inledde med en föreläsning av Katarina Brieditis om projektet ReRagRug. Du kan läsa mer om föreläsningen här.

Sedan var det dags för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ordförande Ingela Gréau omvaldes för två år och styrelsen fick nya ledamöter. Heli Saarne, Eva Sylwander och Heléne Forsberg valdes för två år. Lena Odmar omvaldes för 1 år. Till suppleanter valdes Ann-Kristin Nilsson och Ortrud Kasche för ett år. Sekreterare Christina Wallskog och kassör Ulla-Britt Önnestam har ytterligare ett år kvar på sina mandatperioder. Hela styrelsen presenteras här.

Revisorerna omvaldes och föreningen fick en valberedning på tre personer: Asta Leninson-Persson, Anneliese Frenssen och Anna Lundgren.

Styrelsens förslag till nya stadgar antogs med några mindre ändringar. Den största förändringen från nu gällande stadgar är förtydliganden och precisioner på flera områden, samt att höstmötet blir ett verksamhetsmöte. Där fattas beslut om budget och verksamhetsplan för kommande år, vilket innebär att planeringen blir mer aktuell än om beslutet fattas på årsmötet, som hålls en bit in på det nya året. Nya stadgar ska beslutas på två på varandra följande möten. I höst bekräftas eller avslås förslaget till nya stadgar. Först 2017 kommer de nya stadgarna att gälla.

Förslag till nya stadgar antagna av årsmötet 2016. (pdf-fil)

Som vanligt vid våra möten visade vi varandra egna broderier. Ett uppskattat och inspirerande inslag på mötet.

Vi avslutade med avtackningen av avgående styrelseledamöter Asta Levinson-Persson och Lill Kinnegård. Asta har under flera år axlat ansvaret för våra kurser och Lill har svarat för utställningar och studieresor. Båda har hållit workshops och varit entusiastiska inspirationsspridare, vilket kommer att berika våra öppna broderiträffarna även i framtiden.

TACK för era insatser i föreningens styrelse!

image image

Dela denna post:
Facebooktwittermail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *